چرا افسردگی روز به روز بیشتر اهمیت پیدا میکند

چرا افسردگی روز به روز بیشتر اهمیت پیدا میکند
اکنون اهمیت افسردگی روز به روز بیشتر می شود زیرا میزان ابتلا به آن در حال افزایش است. از سال 1900 تاکنون هر نسل بیش از نسل قبل به افسردگی مبتلا شده و خطر جانی ناشی از آن افزایش یافته است. بر پایه برآوردهای رسمی و محافظه کارانه، در حدود 7/6 درصد از مردم آمریکا […]

چرا افسردگی روز به روز بیشتر اهمیت پیدا میکند

اکنون اهمیت افسردگی روز به روز بیشتر می شود زیرا میزان ابتلا به آن در حال افزایش است. از سال 1900 تاکنون هر نسل بیش از نسل قبل به افسردگی مبتلا شده و خطر جانی ناشی از آن افزایش یافته است. بر پایه برآوردهای رسمی و محافظه کارانه، در حدود 7/6 درصد از مردم آمریکا […]
چرا افسردگی روز به روز بیشتر اهمیت پیدا میکند

خرید بک لینک

Tags: