10 عامل عجیب و غریبی که خطر ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش می دهد

10 عامل عجیب و غریبی که خطر ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش می دهد
بروید، مصرف شیرینی خود را محدود کنید و اصلا دخانیات مصرف نکنید، به این ترتیب احتمالا به بیماری های قلبی مبتلا نمی شوید. درست است که بزرگترین عوامل خطر زا برای ابتلا به بیماری های قلبی در نظر گرفته نمی شوند این عوامل عبارتند از: چاقی و عدم تحرک، این عوامل تنها عواملی نیستند که […]

10 عامل عجیب و غریبی که خطر ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش می دهد

بروید، مصرف شیرینی خود را محدود کنید و اصلا دخانیات مصرف نکنید، به این ترتیب احتمالا به بیماری های قلبی مبتلا نمی شوید. درست است که بزرگترین عوامل خطر زا برای ابتلا به بیماری های قلبی در نظر گرفته نمی شوند این عوامل عبارتند از: چاقی و عدم تحرک، این عوامل تنها عواملی نیستند که […]
10 عامل عجیب و غریبی که خطر ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش می دهد

Tags: