کمک به افزایش آرامش در خانه

بهتر است والدین در زمینه ایجاد آرامش در منزل تلاش بیشتری کنندو در حضور فرزندشان مشاجره نکنند سعی کنند مانع مشاهده جرو بحث خود توسط فرزندشان شوند اجازه ندهند کودکشان با مشاهده خشونت والدین دچار استرس و اضطراب شود و در این زمینه مراقبت بیشتری داشته باشند خانواده پایه‌گذار بخش مهمی از سرنوشت ما است […]

اتومبیل

گیم پلی استیشن

Tags: