پیام دکتر ضیائی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی داوطلب

پیام دکتر ضیائی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی داوطلب
جمعیت هلال احمر که وظیفه امداد رسانی در حوزه سازمان امداد و نجات،فرهنگ سازی در حوزه سازمان جوانان و سازماندهی خیرین در سازمان داوطلبان را بر عهده دارد،طی یک ماه اخیر خدمات قابل توجهی به مردم در پیاده روی اربعین ارئه داده است.رئیس جمعیت هلال احمر، همکاری داوطلبان با این نهاد مردمی را مثال زدنی […]

پیام دکتر ضیائی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی داوطلب

جمعیت هلال احمر که وظیفه امداد رسانی در حوزه سازمان امداد و نجات،فرهنگ سازی در حوزه سازمان جوانان و سازماندهی خیرین در سازمان داوطلبان را بر عهده دارد،طی یک ماه اخیر خدمات قابل توجهی به مردم در پیاده روی اربعین ارئه داده است.رئیس جمعیت هلال احمر، همکاری داوطلبان با این نهاد مردمی را مثال زدنی […]
پیام دکتر ضیائی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی داوطلب

Tags: