نیاز به پروتئین در دوران بارداری

با توجه به تکثیر سلولی در جنین نیاز به پروتئین در این دوران افزایش می یابد. دریافت پروتئین می تواند هم از منابع حیوانی مانند تخم مرغ، گوشت و شیر تامین گردد و هم از منابع گیاهی مانند حبوبات، سویا و غلا. میزان مورد نیاز پروتئین حدود 60 گرم در روز یا 3/1 گرم بازای […]

باشگاه خبری ورزشی

ساخت بنر

Tags: