مصرف پروتئین در میان ورزشکاران

برای بازسازی، انقباض عضلانی و در نهایت تولید انرژی پروتئین برای ورزشکاران ضروری است. مقدار مورد نیاز پروتئین در ورزشکاران بیشتر از افراد عادی است. و بین 2-2/1 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن می باشد. اغلب ورزشکاران در مصرف پروتئین زیاده روی می نمایند باید توجه نمود که مصرف زیاد پروتئین می […]

دانلود آهنگ جدید

پامنا موبایل لپ تاپ

Tags: