مشکلات عمده برای سلامتی رانندگان

افراد راننده و کسانی که به شغل رانندگی مشغول هستند دچار چه نوع مشکلاتی می شوند آن ها از چه ناراحتی هایی رنج می برند می خواهیم مهمترین تهدیدات برای سلامتی آن ها را بشناسیم خواب آلودگی در زمره عوامل مهم در بروز حوادث ترافیکی است. چنانچه به تغییرات خواب و بیداری بدن خود دقت […]

فانتزی

قرآن

Tags: