علاقه به تغییر شغل و حرفه

اگر جزو افرادی هستید که دائم تغییر شغل میدهد و به انواع مشاغل گوناگون روی آورده است و ثبات کاری نداشته بهتر است به برخی توصیه های مشاورین ما در این زمینه دقت کنند ریحانه عزیزی، روانشناس در خصوص افرادی که دائما تغییر شغل می‌دهند، گفت: این افراد مقصر نیستند زیرا هنوز شغلی متناسب با […]

بازار بورس

ماشین های جدید

Tags: