بی تفاوتی نسبت به زندگی مشترک

 مردانی که احساس مسئولیت نمی کنند چه خصوصیاتی دارند ؟آن ها فکر می کنند هنوز در دوران مجردی بسر می برند آن ها نسبت به زندگی مشترکشان بی فکر و بی تفاوت هستند و نمی خواهند تن به ازدواج دهند 25ساله، بی‌دغدغه و بی‌مسئولیت که تا دیروز تنها مشغله ذهنی‌اش علاقه‌مندی دوران مجردی‌اش بود و […]

مرکز فیلم

شبکه خانگی

Tags: