افسردگی در افراد مبتلا به صرع !!

افسردگی در افراد مبتلا به صرع !!

به گزارش صرع از جمله بیماری های اعصاب مرکزی بدن است که می تواند در برهه ای از زمان در انتقال امواج عصبی در سیستم مغزی اختلال ایجاد نماید. نشانه های آن بروز علائم خاص تشنج مانند غش کردن، حرکات غیرارادی عضلات و اندام ها و از کار افتادن مقطعی مغز می باشد که همه این عوامل باعث می شوند تا سلامتی فرد به مخاطره بیافتد.

 

علت اصلی بروز بیماری صرع

 

برخی از متخصصان اعصاب و روان معتقدند که برهم خوردن تعادل سدیم در بدن منشاء بروز این بیماری می باشد. در حالی که برخی دیگر از پزشکان معتقدند برخی عوامل محیطی مانند استرس های موجود در زندگی و یا مصرف برخی از داروهای شیمیایی می توانند تکرار حملات صرع را در فرد افزایش دهند. در هر حال صرع از جمله بیماری های خاصی است که می تواند عوارض قابل ملاحظه ای را بر بدن افراد مبتلا بر جای گذارد.

 

 

سلامت روانی افراد مبتلا به صرع

 

مطالعات گسترده ای که بر روی افراد مبتلا به صرع به انجام رسیده، نشان داده که افراد مبتلا به صرع از لحاظ سلامت روان با افراد دیگر تفاوت های معنی داری دارند. در واقع این افراد نسبت به افراد سالم در مواجه با برخی ناملایمات روحی و روانی حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند.

 

وضعیت خلق و خوی مبتلایان به صرع

 

مطالعه جدیدی که در آمریکا در مورد سلامت بیماران مبتلا به صرع و وضعیت خلق و خوی آنها به انجام رسید، نشان داد که درصد معنی داری از افراد مبتلا به صرع در درجاتی از افسردگی قرار دارند. برخی محققان این تحقیق علت این امر را ناشی از مصرف داروهای ضدصرع می دانند، در حالی که عده دیگری از متخصصان علت این امر را ناشی از واکنش های خاصی می دانند که در اثر این بیماری در فرد به وجود می آید.

 

 

راه های پیشگیری از بروز افسردگی در مبتلایان به صرع

 

یکی از راه های پیشگیری آن است که افراد مبتلا به صرع سعی نمایند همیشه در محیط های شاد و همراه با افرادی زندگی نمایند که حس آرامش برای آنها ایجاد می نماید.از آنجایی که مجردی بخصوص در سنین بالا یکی از عوامل افسردگی می باشد. به همین دلیل به افراد مبتلا به صرع همیشه توصیه می شود که به مدت طولانی در حالت تجرد زندگی نکنند.منظم بودن هورمون های بدن بخصوص هورمون های جنسی

 

در پیشگیری از بروز افسردگی در افراد مبتلا به صرع نقش موثری دارد. به همین دلیل به افراد متاهل مبتلا به این بیماری توصیه می شود برای پیشگیری از افسردگی حتما روابط جنسی منظمی با شریک زندگی خود داشته باشند.از آنجایی که تعادل سدیم در افراد مبتلا بسیار مهم می باشد. بنابراین مصرف منابع غنی از سدیم که اکثرا شور مزه هستند باید با دقت و در حد متعادل 3 تا 6 گرم نمک در روز دریافت شوند.

The post appeared first on .

افسردگی در افراد مبتلا به صرع !!

به گزارش صرع از جمله بیماری های اعصاب مرکزی بدن است که می تواند در برهه ای از زمان در انتقال امواج عصبی در سیستم مغزی اختلال ایجاد نماید. نشانه های آن بروز علائم خاص تشنج مانند غش کردن، حرکات غیرارادی عضلات و اندام ها و از کار افتادن مقطعی مغز می باشد که همه این عوامل باعث می شوند تا سلامتی فرد به مخاطره بیافتد.

 

علت اصلی بروز بیماری صرع

 

برخی از متخصصان اعصاب و روان معتقدند که برهم خوردن تعادل سدیم در بدن منشاء بروز این بیماری می باشد. در حالی که برخی دیگر از پزشکان معتقدند برخی عوامل محیطی مانند استرس های موجود در زندگی و یا مصرف برخی از داروهای شیمیایی می توانند تکرار حملات صرع را در فرد افزایش دهند. در هر حال صرع از جمله بیماری های خاصی است که می تواند عوارض قابل ملاحظه ای را بر بدن افراد مبتلا بر جای گذارد.

 

 

سلامت روانی افراد مبتلا به صرع

 

مطالعات گسترده ای که بر روی افراد مبتلا به صرع به انجام رسیده، نشان داده که افراد مبتلا به صرع از لحاظ سلامت روان با افراد دیگر تفاوت های معنی داری دارند. در واقع این افراد نسبت به افراد سالم در مواجه با برخی ناملایمات روحی و روانی حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند.

 

وضعیت خلق و خوی مبتلایان به صرع

 

مطالعه جدیدی که در آمریکا در مورد سلامت بیماران مبتلا به صرع و وضعیت خلق و خوی آنها به انجام رسید، نشان داد که درصد معنی داری از افراد مبتلا به صرع در درجاتی از افسردگی قرار دارند. برخی محققان این تحقیق علت این امر را ناشی از مصرف داروهای ضدصرع می دانند، در حالی که عده دیگری از متخصصان علت این امر را ناشی از واکنش های خاصی می دانند که در اثر این بیماری در فرد به وجود می آید.

 

 

راه های پیشگیری از بروز افسردگی در مبتلایان به صرع

 

یکی از راه های پیشگیری آن است که افراد مبتلا به صرع سعی نمایند همیشه در محیط های شاد و همراه با افرادی زندگی نمایند که حس آرامش برای آنها ایجاد می نماید.از آنجایی که مجردی بخصوص در سنین بالا یکی از عوامل افسردگی می باشد. به همین دلیل به افراد مبتلا به صرع همیشه توصیه می شود که به مدت طولانی در حالت تجرد زندگی نکنند.منظم بودن هورمون های بدن بخصوص هورمون های جنسی

 

در پیشگیری از بروز افسردگی در افراد مبتلا به صرع نقش موثری دارد. به همین دلیل به افراد متاهل مبتلا به این بیماری توصیه می شود برای پیشگیری از افسردگی حتما روابط جنسی منظمی با شریک زندگی خود داشته باشند.از آنجایی که تعادل سدیم در افراد مبتلا بسیار مهم می باشد. بنابراین مصرف منابع غنی از سدیم که اکثرا شور مزه هستند باید با دقت و در حد متعادل 3 تا 6 گرم نمک در روز دریافت شوند.

The post appeared first on .

افسردگی در افراد مبتلا به صرع !!

Tags: