استفاده های جانبی از نمک

استفاده های جانبی از نمک
 از ویژگی های نمک می توان به نظافت گلدان ها ،تمیز کردن گلدان های مصنوعی ،تعمیر مبلمان حصیری،نظافت شومینه ،نظافت ظروف و بسیاری موراد دیگر اشاره کرد تا به حال از این ویژگی های غیرخوراکی نمک اطلاع داشته اید؟ نمک یکی از چاشنی های مورد علاقه انسان است و تقریبا همه غذاها با این چاشنی […]

استفاده های جانبی از نمک

 از ویژگی های نمک می توان به نظافت گلدان ها ،تمیز کردن گلدان های مصنوعی ،تعمیر مبلمان حصیری،نظافت شومینه ،نظافت ظروف و بسیاری موراد دیگر اشاره کرد تا به حال از این ویژگی های غیرخوراکی نمک اطلاع داشته اید؟ نمک یکی از چاشنی های مورد علاقه انسان است و تقریبا همه غذاها با این چاشنی […]
استفاده های جانبی از نمک

روزنامه ایران

Tags: