آموزش دادن حریم خصوصی به بچه ها

آموزش دادن حریم خصوصی به بچه ها
جواب دادن به پرسش های جنسی کودکان، یکی از وظایف مهم والدین است. آموزش حریم های خصوصی بدن به بچه ها، می تواند در بروز کودک آزاری های جنسی بسیار کارآمد باشد. اجازه دهید کودکتان سوالات خود را به راحتی از شما بپرسد. با دکتر سلام همراه باشید. “نرگس صادق پور” در گفتگو با نصر […]

آموزش دادن حریم خصوصی به بچه ها

جواب دادن به پرسش های جنسی کودکان، یکی از وظایف مهم والدین است. آموزش حریم های خصوصی بدن به بچه ها، می تواند در بروز کودک آزاری های جنسی بسیار کارآمد باشد. اجازه دهید کودکتان سوالات خود را به راحتی از شما بپرسد. با دکتر سلام همراه باشید. “نرگس صادق پور” در گفتگو با نصر […]
آموزش دادن حریم خصوصی به بچه ها

Tags: