Tag Archives: (کلسیفرول) ارتباط

دانسته های جامع در ارتباط ویتامین D (کلسیفرول)

این ویتامین بعنوان ویتامین نور خورشید شناخته شده است. در واقع پیش ساز آن در زیر پوست انسان موجود است و با تابش اشعه ماوراء بنفش طی فرایندهایی در بدن تولید می شود. نیاز افراد با تماس معمولی با نور خورشید برطرف می شود مگر افرادی که خیلی کم از منزل خارج می شوند و […] خرید غذا پرشین موزیک