5 علامتی که نشان می دهند نفخ معده ی شما عادی است

5 علامتی که نشان می دهند نفخ معده ی شما عادی است
براساس یک مطالعه ی علمی که اخیراً صورت گرفته است، بیش از 30 درصد افراد از نفخ مکرر شکایت دارند. در حالی که در مورد سندرم پیش از قائدگی یا آسیب معمول رژیم غذایی (خوردن چند قاشق غذای گرم یا نوشیدنی گازدار) اغلب ایجاد می شود، این مورد گاهی اوقات می تواند مشکل جدی سلامتی […]

5 علامتی که نشان می دهند نفخ معده ی شما عادی است

براساس یک مطالعه ی علمی که اخیراً صورت گرفته است، بیش از 30 درصد افراد از نفخ مکرر شکایت دارند. در حالی که در مورد سندرم پیش از قائدگی یا آسیب معمول رژیم غذایی (خوردن چند قاشق غذای گرم یا نوشیدنی گازدار) اغلب ایجاد می شود، این مورد گاهی اوقات می تواند مشکل جدی سلامتی […]
5 علامتی که نشان می دهند نفخ معده ی شما عادی است
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTg5ODIzMjlhZmUzZjA4YjE3MTVkYzU5NzI2MDNjMGIxNzUwN2Qw&crc=d77bc4bfe26fdbaef630c624f87223d0f3a352a3&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

Tags: