ید و هورمونهای تیروئیدی

حضور ید در هورمونها تیروئیدی اهمیت ویژه ای به این عنصر داده است هر چند که مردم کشور ما تا چند سال پیش با کمبود ید مواجه بودند ولی خوشبختانه با یددار کردن نمک خوراکی این مسئله تا اندازه زیادی برطرف گردیده است. باید توجه نمود که ید می تواند به راحتی از نمک خارج […]

مد روز

Tags: