کلسیم اصلی ترین ماده معدنی برای بدن

فراوانترین ماده معدنی بدن است که حدود 2-5/1% وزن بدن را تشکیل می دهد. حدود 99% کلسیم در استخوانها و دندانها وجود دارد و 1% بقیه در خون و مایعات خارج سلولی و در داخل سلولها وجود دارد. لبنیات از قبیل شیر، ماست، پنیر و کشک، سبزیجات سبز برگی شکل مثل کلم، برگ شلغم، صدف، […]

دانلود سریال و آهنگ

استخدام ایران

Tags: