چگونه پیر به نظر نرسیم

   چه عواملی در پیرشدن ما تاثیرگذارند و موجب پیری زودرس ما می شوند جسم ما چگونه رو به پیری می رود و چه عواملی در این زمینه نقش دارند و با چه رو شهایی می توانیم پیر به نظر نرسیم و بدنمان را در مقابل آن مقاوم کنیم برخلاف تصور همه برای جوانان و […]

وبلاگ اطلاعات

Tags: