چه عواملی در تعیین قد نهایی شخص نقش دارند؟

اصولا قد یکی از مولفه ها و خصوصیاتی است که عوامل بسیار متعددی در مقدار آن دخیل هستند و در راس آنها ارث و نژاد قرار دارد. سایر عوامل موثر با اهمیت عبارتند از: جنس، تغذیه و فعالیت بدنی. آیا می توان تخمین زد که قد یک کودک یا نوجوان بعد از بلوغ چقدر خواهد […]

فیلم سریال آهنگ

اندروید

Tags: