چرا عروق کرونر بیمار می شوند

همانطوریکه می دانیم وقتی عروقکرونز دچار آسیب می شوذ سلامت فرد را تهدید میکند  و در واقع جز بیماریهای مهم است  اکنون ببینیم به چه دلیل عروق کرونر دچار بیماری می شود  و دلیل اصلیش چیست در ادامه در این باره بیشتر توضیح داده شده است  بنظر می رسد تجمع بیش از حد سلولهای ایمنی […]

بازار بورس

صبحانه

Tags: