پیامدهای مصرف داروی بزرگسالان

پیامدهای مصرف داروی بزرگسالان
اطفالی که داروی بزرگسالان  را به صورت خودسرانه مصرف می کنند در معرض چه آسیب هایی قرار دارند؟چه نوع مسمومیت هایی سلامتی آن ها را تهدید می کند روزانه حدود 160 کودک به دلیل اووردوز تصادفی دارو به اورژانس بیمارستان‌های آمریکا برده می‌شوند.  به نقل از سایت «wjbdradio»، بررسی‌ها نشان می‌دهد، درسال 2013 حدود 60 […]

پیامدهای مصرف داروی بزرگسالان

اطفالی که داروی بزرگسالان  را به صورت خودسرانه مصرف می کنند در معرض چه آسیب هایی قرار دارند؟چه نوع مسمومیت هایی سلامتی آن ها را تهدید می کند روزانه حدود 160 کودک به دلیل اووردوز تصادفی دارو به اورژانس بیمارستان‌های آمریکا برده می‌شوند.  به نقل از سایت «wjbdradio»، بررسی‌ها نشان می‌دهد، درسال 2013 حدود 60 […]
پیامدهای مصرف داروی بزرگسالان

بک لینک

Tags: