ورزشهای هوازی و بخور و نخورهای آن

اگر فعالیت ورزشکار بیشتر از 90 ثانیه طول بکشد بدن وارد مرحله سوخت هوازی می شود در این روش بدلیل اینکه فرصت کافی جهت سوخت گلوکز و اسیدهای چرب وجود دارد گلوکز با اکسیژن ترکیب و بطور کامل در میتوکندری سلول می سوزد و انرژی بیشتری نسبت به روش غیر هوازی تولید می کند. گلوکزی […]

دانلود سریال

اندروید

Tags: