هر آنچه باید درمورد سرگیجه بدانید

هر آنچه باید درمورد سرگیجه بدانید
به حالتی که چشم های فرد سیاهی می رود و تعادل خود را از دست می دهد و دیگر قادر به ایستادن نخواهد بود اصتلاحا سرگیجه گفته می شود. سرگیجه معمولا با حالت تهوع همراه است. از اصلی ترین عوامل بروز سرگیجه می توان به کم خوابی و ضعف اشاره نمود. انواع مختلف سرگیجه دوران […]

هر آنچه باید درمورد سرگیجه بدانید

به حالتی که چشم های فرد سیاهی می رود و تعادل خود را از دست می دهد و دیگر قادر به ایستادن نخواهد بود اصتلاحا سرگیجه گفته می شود. سرگیجه معمولا با حالت تهوع همراه است. از اصلی ترین عوامل بروز سرگیجه می توان به کم خوابی و ضعف اشاره نمود. انواع مختلف سرگیجه دوران […]
هر آنچه باید درمورد سرگیجه بدانید

Tags: