نکات مهم در مورد جراحی دندان عقل

نکات مهم در مورد جراحی دندان عقل
رویش دندان عقل غالبا در سنین نوجوانی آغاز می شود. اکثر دندان های عقل توسط دندانپزشکان جراحی و از دهان خارج می شوند. اما نکته مهم در این زمینه سن بیمار برای انجام این عمل جراحی است. با دکتر جواد فاریابی در این رابطه به گفتگو نشسته ایم با ما همراه باشید. جراح فک و […]

نکات مهم در مورد جراحی دندان عقل

رویش دندان عقل غالبا در سنین نوجوانی آغاز می شود. اکثر دندان های عقل توسط دندانپزشکان جراحی و از دهان خارج می شوند. اما نکته مهم در این زمینه سن بیمار برای انجام این عمل جراحی است. با دکتر جواد فاریابی در این رابطه به گفتگو نشسته ایم با ما همراه باشید. جراح فک و […]
نکات مهم در مورد جراحی دندان عقل

Tags: