نمایی از مطب دکتر داود سید نظری

نمایی از مطب دکتر داود سید نظری
– جراح دندانپزشک – با بیش از 20 سال سابقه کار – عضو آکادمی ترمیمی _ زیبایی آمریکا – عضو آکادمی ایمپلنت آمریکا (lcol) – دارای گواهینامه تخصصی ایمپلنت از مانهایم کشور آلمان – دارای گواهینامه تخصصی ایمپلنت _ زیبایی از دانشگاه سوربون کشور فرانسه

نمایی از مطب دکتر داود سید نظری

– جراح دندانپزشک – با بیش از 20 سال سابقه کار – عضو آکادمی ترمیمی _ زیبایی آمریکا – عضو آکادمی ایمپلنت آمریکا (lcol) – دارای گواهینامه تخصصی ایمپلنت از مانهایم کشور آلمان – دارای گواهینامه تخصصی ایمپلنت _ زیبایی از دانشگاه سوربون کشور فرانسه
نمایی از مطب دکتر داود سید نظری

Tags: