نقش کربوهیدراتها در بدن

مواد قندی در بدن بیشتر جهت سوخت و ساز و تامین انرژی مورد نیاز بدن بکار می آیند که این انرژی جهت فعالیتهای بیولوژیک بدن از قبیل ضربان قلب، تنفس و تنظیم دمای بدن و انجام فعالیتهای روزانه فرد مصرف می شود. مقداری از قند مصرفی فرد در بدن بصورت گلیکوژن در عضلات و کبد […]

اندروید

صبحانه

Tags: