نقش هورمون ها در یائسگی

یائسگی زن زمانی شروع می شود که به مدت 12 ماه قاعده نشده باشد. این دوره منتهی به یائسگی را دوره پیرامون یائسگی یا دوره انتقال به یائسگی می نامند که می تواند تا 5 سال ادامه داشته باشد. در این مدت میزان ترشح هورمون های زنان دچار نوسان می شود و سطح کلی استروژن […]

تلگرام

اس ام اس جدید

Tags: