موفقیت در کسب و کار با این روش ها

  کارآفرینان موفق چه توصیه هایی به افرادی که قصد ایجاد کسب و کار دارند می کنند در این مطلب با آن هایی که در سطح جهانی در زمینه کارآفرینی رتبه های اول را کسب کرده اند مصاحبه کرده ایم و راز و رمز پیروزی شان را پرسیده ایم  تیم های کارا خوب می دانند […]

روزنامه قانون

قدیر نیوز

Tags: