منزوی شدن عشاق

چرا افراد عاشق در اکثر مواقع منزوی و افسرده اند چرا به این حالت دچار می شوند دلیل منزوی شدن آن ها چیست با چه عواملی به این حالت دچار می شوند مشکلات روحی افراد عاشق کدامند؟ «تنهایی اش را دوست دارد و دو دستی به آن می چسبد چون عزت نفسش پایین است.» این […]

بازار بورس

هنر

Tags: