مقابله با پارکینسون با کمک ورزش

مقابله با پارکینسون با کمک ورزش
بیماران مبتلا به پارکینسون می توانند از برخی تمرینات ورزشی برای مقابله با پیشرفت این عارضه در بدنشان استفاده کنند، ورزش تاثیرات بسزایی در کاهش عوارض ناشی از بیماری میگذارد از جمله این تمرینات ورزشی می توانیم به پیاده روی، یوگا و تایی چی اشاره کنیم. ورزش برای افرادی که به بیماری پارکینسون مبتلا هستند […]

مقابله با پارکینسون با کمک ورزش

بیماران مبتلا به پارکینسون می توانند از برخی تمرینات ورزشی برای مقابله با پیشرفت این عارضه در بدنشان استفاده کنند، ورزش تاثیرات بسزایی در کاهش عوارض ناشی از بیماری میگذارد از جمله این تمرینات ورزشی می توانیم به پیاده روی، یوگا و تایی چی اشاره کنیم. ورزش برای افرادی که به بیماری پارکینسون مبتلا هستند […]
مقابله با پارکینسون با کمک ورزش

Tags: