مراقبت های قبل و بعد از عمل بلفاروپلاستی دکتر فراهانی

مراقبت های قبل و بعد از عمل بلفاروپلاستی دکتر فراهانی
  در جراحی بلفاروپلاستی پف پلک های پایینی کاهش می یابد و همچنین پوست اضافی که در پلک های بالایی به وجود آمده است از بین خواهد رفت. عمل بلفاروپلاستی معمولا برای زیبایی استفاده می شود اما برای افراد سالخورده که افتادگی پلک هایشان باعث کاهش قدرت بینایی آن ها شده است نیز کاربرد دارد. البته، […]

مراقبت های قبل و بعد از عمل بلفاروپلاستی دکتر فراهانی

  در جراحی بلفاروپلاستی پف پلک های پایینی کاهش می یابد و همچنین پوست اضافی که در پلک های بالایی به وجود آمده است از بین خواهد رفت. عمل بلفاروپلاستی معمولا برای زیبایی استفاده می شود اما برای افراد سالخورده که افتادگی پلک هایشان باعث کاهش قدرت بینایی آن ها شده است نیز کاربرد دارد. البته، […]
مراقبت های قبل و بعد از عمل بلفاروپلاستی دکتر فراهانی

Tags: