مراقبت در برابر آسیب های قلیان

مراقبت در برابر آسیب های قلیان
متاسفانه علاقه جوانان امروز به مصرف قلیان روز به روز افزایش پیدا میکند و افراد زیادی را درگیر خود کرده است برای پیشگیری  کنترل آسیب های ناشی از استعمال اینگونه مواد دخانی پیروی از چه توصیه هایی به خانواده های این جوانان کمک خواهد کرد ؟ مصرف قلیان علاوه برافزایش خطر ابتلا به سرطان‌های دهان، […]

مراقبت در برابر آسیب های قلیان

متاسفانه علاقه جوانان امروز به مصرف قلیان روز به روز افزایش پیدا میکند و افراد زیادی را درگیر خود کرده است برای پیشگیری  کنترل آسیب های ناشی از استعمال اینگونه مواد دخانی پیروی از چه توصیه هایی به خانواده های این جوانان کمک خواهد کرد ؟ مصرف قلیان علاوه برافزایش خطر ابتلا به سرطان‌های دهان، […]
مراقبت در برابر آسیب های قلیان

سپهر نیوز

Tags: