مراقبت از ایمنی بدن با این توصیه ها

چه عواملی در کاهش سطح ایمنی بدن ما نقش دارند و موجب کاهش و ضعف نیروی بدنی ما می شوند آلودگی هوا،تغذیه نامناسب و عادات و سبک های غلط در زندگی نقش زیادی در بیمارکردن ما دارند نایب رییس انجمن چاقی ایران، با اشاره به اینکه شیوع انواع بیماری های واگیر و غیرواگیر در افرادی […]

خبر جدید

شهرداری

Tags: