فواید متنوع بودن برنامه غذایی

متنوع بودن برنامه غذایی باعث تامین کلیه ریز مغذی ها خواهد گردید. هنگامی که از هر 4 گروه مواد غذایی در برنامه روزانه استفاده گردد از سوء تغذیه پیشگیری خواهد گردید. گاهی مشاهده می گردد که افرادی (بخصوص کودکان) گروهی از غذاها را دوست ندارند و اصلا از آنها استفاده نمی کنند. مصرف نکردن گوشت، […]

اس ام اس جدید

خرم خبر

Tags: