فعالیت های غیر مجاز زیبایی توسط آرایشگرها

فعالیت های غیر مجاز زیبایی توسط آرایشگرها
به تازگی هر فرد آرایشگری که در زمینه زیبایی فعالیت میکند به خود اجازه میدهد تا در زمینه های زیبایی به مشتریانش خدماتی خارج از حیطه کاری اش انجام دهد و اجازه  خدماتی مانند بوتاکس،پروتز،جوان‌سازی و انجام انواع خدماتی که باید توسط پزشک مجرب باید انجام شوند را به خود میدهند گرایش و استقبال روزافزون […]

فعالیت های غیر مجاز زیبایی توسط آرایشگرها

به تازگی هر فرد آرایشگری که در زمینه زیبایی فعالیت میکند به خود اجازه میدهد تا در زمینه های زیبایی به مشتریانش خدماتی خارج از حیطه کاری اش انجام دهد و اجازه  خدماتی مانند بوتاکس،پروتز،جوان‌سازی و انجام انواع خدماتی که باید توسط پزشک مجرب باید انجام شوند را به خود میدهند گرایش و استقبال روزافزون […]
فعالیت های غیر مجاز زیبایی توسط آرایشگرها

مرجع سلامتی

Tags: