علایم بیماری سوءهاضمه چیست؟!

علایم بیماری سوءهاضمه چیست؟!

به گزارش سوءهاضمه یکی از اختلال عملکرد در سیتم گوارشی بویژه در معده است که با علایمی مثل احساس سیر شدن زودرس هنگام غذا خوردن, احساس سیری بیش از حد معمول, احساس درد خفیف تا شدید در شکم و…

 

همراه است.علایم بیماری سوءهاضمه محمود سرابی, فوق تخصص گوارش: عادت بد غذایی و عوارض مصرف آسپیرین و ایبوبروفن از علل ایجاد آن است. سوءهاضمه یکی از اختلال عملکرد در سیتم گوارشی بویژه در معده است که با

 

علایمی مثل:

 

 

  -احساس سیر شدن زودرس هنگام غذا خوردن
    -احساس سیری بیش از حد معمول
    -احساس درد خفیف تا شدید در شکم
    -احساس سوزش در ناحیه معده
    -نفخ شکم
    -حالت تهوع

 

 

عوامل موثر در ایجاد سوءهاضمه

 

عادت‌های نا سالم و بد غذا خوردن می‌تواند با اختلال و بیماری گوارش ارتباط داشته باشد.و از علل ایجاد سوءهاضمه می توان به علل ذیل اشاره کرد:

 

-خوردن بیش از حد غذا
    -سریع غذا خوردن
    -مصرف غذاهای تند و چرب
    -دراز کشیدن سریع پس از غذاخوردن
    -سیگار کشیدن
    -مصرف الکل
    -عوارض مصرف بالای داروهایی مثل آسپیرین و ایبوبروفن

The post appeared first on .

علایم بیماری سوءهاضمه چیست؟!

به گزارش سوءهاضمه یکی از اختلال عملکرد در سیتم گوارشی بویژه در معده است که با علایمی مثل احساس سیر شدن زودرس هنگام غذا خوردن, احساس سیری بیش از حد معمول, احساس درد خفیف تا شدید در شکم و…

 

همراه است.علایم بیماری سوءهاضمه محمود سرابی, فوق تخصص گوارش: عادت بد غذایی و عوارض مصرف آسپیرین و ایبوبروفن از علل ایجاد آن است. سوءهاضمه یکی از اختلال عملکرد در سیتم گوارشی بویژه در معده است که با

 

علایمی مثل:

 

 

  -احساس سیر شدن زودرس هنگام غذا خوردن
    -احساس سیری بیش از حد معمول
    -احساس درد خفیف تا شدید در شکم
    -احساس سوزش در ناحیه معده
    -نفخ شکم
    -حالت تهوع

 

 

عوامل موثر در ایجاد سوءهاضمه

 

عادت‌های نا سالم و بد غذا خوردن می‌تواند با اختلال و بیماری گوارش ارتباط داشته باشد.و از علل ایجاد سوءهاضمه می توان به علل ذیل اشاره کرد:

 

-خوردن بیش از حد غذا
    -سریع غذا خوردن
    -مصرف غذاهای تند و چرب
    -دراز کشیدن سریع پس از غذاخوردن
    -سیگار کشیدن
    -مصرف الکل
    -عوارض مصرف بالای داروهایی مثل آسپیرین و ایبوبروفن

The post appeared first on .

علایم بیماری سوءهاضمه چیست؟!

Tags: