علائم فشار خون بالا و خطرات آن

علائم فشار خون بالا و خطرات آن
فشار خون با مقدار خون پمپاژ شده و جریان آن در شریان‌های اصلی بدن ایجاد می‌شود، پس فشار خون بالا به هنگامی گفته می‌شود که خود با فشار زیاد در رگ‌های شما در جریان است. این وضعیت ممکن است به دلایل مختلف روی دهد اما نباید آن را نادیده گرفت، زیرا فشار خون بالا با […]

علائم فشار خون بالا و خطرات آن

فشار خون با مقدار خون پمپاژ شده و جریان آن در شریان‌های اصلی بدن ایجاد می‌شود، پس فشار خون بالا به هنگامی گفته می‌شود که خود با فشار زیاد در رگ‌های شما در جریان است. این وضعیت ممکن است به دلایل مختلف روی دهد اما نباید آن را نادیده گرفت، زیرا فشار خون بالا با […]
علائم فشار خون بالا و خطرات آن

Tags: