عفونت گوارشی تهدید کننده ورزشکاران المپیک زمستانی

عفونت گوارشی تهدید کننده ورزشکاران المپیک زمستانی
امسال بازی های زمستانی در کشور کره جنوبی برگزار می شود و در جریان این مسابقات دو اسکی باز سوئیسی مبتلا به بیماری عفونت ویروسی گوارشی شده اند که این موضوع باعث نگرانی برگزار کنندگان شده است. دو اسکی‌ باز سوئیسی شرکت کننده در مسابقات المپیک زمستانی کره جنوبی به عفونت ویروس گوارشی مبتلا شده […]

عفونت گوارشی تهدید کننده ورزشکاران المپیک زمستانی

امسال بازی های زمستانی در کشور کره جنوبی برگزار می شود و در جریان این مسابقات دو اسکی باز سوئیسی مبتلا به بیماری عفونت ویروسی گوارشی شده اند که این موضوع باعث نگرانی برگزار کنندگان شده است. دو اسکی‌ باز سوئیسی شرکت کننده در مسابقات المپیک زمستانی کره جنوبی به عفونت ویروس گوارشی مبتلا شده […]
عفونت گوارشی تهدید کننده ورزشکاران المپیک زمستانی

Tags: