عامل بسیاری از سرطان ها، الکل است

عامل بسیاری از سرطان ها، الکل است
سازمان بهداشت جهانی اطلاع داده است که عامل اصلی شیوع بیماری های سرطانی، افزایش مصرف کنندگان نوشیدنی های الکلی در دنیا می باشد. همچنین مصرف الکل عامل اصلی 7 سرطان در بدن است و باید از نوشیدن آن جدا خودداری شود. در این مقاله از دکتر سلام عوارض مصرف نوشیدنی های الکلی را آماده کرده […]

عامل بسیاری از سرطان ها، الکل است

سازمان بهداشت جهانی اطلاع داده است که عامل اصلی شیوع بیماری های سرطانی، افزایش مصرف کنندگان نوشیدنی های الکلی در دنیا می باشد. همچنین مصرف الکل عامل اصلی 7 سرطان در بدن است و باید از نوشیدن آن جدا خودداری شود. در این مقاله از دکتر سلام عوارض مصرف نوشیدنی های الکلی را آماده کرده […]
عامل بسیاری از سرطان ها، الکل است

Tags: