طرح شهرداری تهران برای دسترس‌ پذیری معلولان

طرح شهرداری تهران برای دسترس‌ پذیری معلولان
دکتر محمد قالیباف شهردار تهران در حاشیه نشست با سازمان های مردم نهاد فعال تاکید کرد به منظور تسهیل رفت و آمد معلولان و تردد معلولان شهرداری تهران طرح ها و برنامه های خاصی در دست اقدام دارد.شهردار تهران از اختصاص سرانه معلولان از خدمات شهری در بودجه سال آینده شهرداری خبر داد و گفت: […]

طرح شهرداری تهران برای دسترس‌ پذیری معلولان

دکتر محمد قالیباف شهردار تهران در حاشیه نشست با سازمان های مردم نهاد فعال تاکید کرد به منظور تسهیل رفت و آمد معلولان و تردد معلولان شهرداری تهران طرح ها و برنامه های خاصی در دست اقدام دارد.شهردار تهران از اختصاص سرانه معلولان از خدمات شهری در بودجه سال آینده شهرداری خبر داد و گفت: […]
طرح شهرداری تهران برای دسترس‌ پذیری معلولان

Tags: