صندلی جالب برای افراد سرپا!

این صندلی جالب و پوشیدنی که برای افرادی که دائم در حالت ایستاده هستند و شغلشان ایجاب میکند دائم سرپا باشند و فرصت نشستن پیدا نمی کنند طراحی شده است نظر ما را به خود جلب کرد با ما در ادامه مطلب همراه باشید اگر شغل شما ایجاب می کند که چندین ساعت سر پا […]

خبرگذاری اصفحان

خبرگذاری خوزستان

Tags: