صدای آژیر ریسک سکته قلبی را افزایش میدهد

صدای آژیر ریسک سکته قلبی را افزایش میدهد
صدای آژیر می تواند آسیب های فراوانی به سلامت قلب و عروق شنوندگان وارد کند. این صدا استرس افراد را بالا میبرد و باعث افزایش تپش قلب و عملکرد نامنظم این عضو از بدن میگردد. در ادامه به تازه ترین یافته های محققان دانشگاه یوهانس گوتنبرگ آلمان در این باره دقت کنید. محققان دانشگاه یوهانس گوتنبرگ […]

صدای آژیر ریسک سکته قلبی را افزایش میدهد

صدای آژیر می تواند آسیب های فراوانی به سلامت قلب و عروق شنوندگان وارد کند. این صدا استرس افراد را بالا میبرد و باعث افزایش تپش قلب و عملکرد نامنظم این عضو از بدن میگردد. در ادامه به تازه ترین یافته های محققان دانشگاه یوهانس گوتنبرگ آلمان در این باره دقت کنید. محققان دانشگاه یوهانس گوتنبرگ […]
صدای آژیر ریسک سکته قلبی را افزایش میدهد

Tags: