شیوع بیماری نادر تنفسی در تهران

شیوع بیماری نادر تنفسی در تهران
آلودگی هوا در کلان شهرها به یکی از مهمترین چالش های روز تبدیل شده است به نحوی که هر روزه اخبار نگران کننده تری از وضعیت شاخص کیفیت هوا مخابره می شود،دیکی از نگرانی ها جدید خبر ابتلای مردم تهران به یک بیماری نادر تنفسی است.در شهری که حتی یک معدن زغال سنگ هم ندارد […]

شیوع بیماری نادر تنفسی در تهران

آلودگی هوا در کلان شهرها به یکی از مهمترین چالش های روز تبدیل شده است به نحوی که هر روزه اخبار نگران کننده تری از وضعیت شاخص کیفیت هوا مخابره می شود،دیکی از نگرانی ها جدید خبر ابتلای مردم تهران به یک بیماری نادر تنفسی است.در شهری که حتی یک معدن زغال سنگ هم ندارد […]
شیوع بیماری نادر تنفسی در تهران

Tags: