سس انار به شیوه خانگی

این سس روی دسرهای  مختلف , چیز کیک ها و… استفاده می شود این سس خیلی خوشرنگ است و کسانی که انار دوست د ارند سس بسیار خوشمزه ای است طعم انار دارد و شکرش هم کم است البته اندازه شکر را می توانید خودتان تغییر دهید  این سس را در یک ظرف شیشه ای […]

آهنگ جدید

خبر اسلامی

Tags: