سرطان پروستات را چگونه مرحله بندی Staging می کنند

مرحله بندی سرطان پروستات همانند بسیاری از سرطان های دیگر تابع سه فاکتور است که عبارتند از: 1. انداره تومور 2. تعداد غدد لنفاوی درگیر شده در محیط اطراف پروستات 3. وجود یا عدم وجود دست اندازی به نقاط دوردست مثل استخوان های ستون فقرات، لگن، دنده ها و… برای مرحله بندی سرطان پروستات از […]

بازار بورس

لردگان

Tags: