زوجین و تصمیم برای داشتن بچه

  زوجین قبل از بچه دارشدن باید به چه آمادگی هایی برسند چه نکاتی را باید در نظر بگیرند تا از لحاظ روحی آمادگی فرزنددارشدن را داشته باشند چون پدر و مادرشدن وظیفه ای بزرگ و بسیار ارزشمند است خانواده پایه‌گذار بخش مهمی از سرنوشت ما است و در تعیین سبک و خط‌مشی زندگی و […]

bluray movie download

فستیوال فیلم

Tags: