زمین در خیابان ولیعصر تهران فرونشست

زمین در خیابان ولیعصر تهران فرونشست
بخشی از آسفالت خیابان ولی عصر تهران فرو نشست این خبر را جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد و خاطر نشان کرد این نشست در محدوده سه‌ راه پسیان اتفاق افتاده است و تا ساعاتی ترافیک سنگین در این محدوده رخ داده است. جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ […]

زمین در خیابان ولیعصر تهران فرونشست

بخشی از آسفالت خیابان ولی عصر تهران فرو نشست این خبر را جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد و خاطر نشان کرد این نشست در محدوده سه‌ راه پسیان اتفاق افتاده است و تا ساعاتی ترافیک سنگین در این محدوده رخ داده است. جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ […]
زمین در خیابان ولیعصر تهران فرونشست

Tags: