رژیم غذایی کتوژنیک چیست؟ اثرات، فواید و کاهش وزن

رژیم غذایی کتوژنیک چیست؟ اثرات، فواید و کاهش وزن
کتوژنیک چیست ؟ کتوژنیک یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات است ( مانند رژیم آتکینز ). ایده اصلی این است که بتوانید کالری بیشتری از پروتئین و چربی ها دریافت کنید و کالری کمتری از طریق کربوهیدرات ها بدست آورید. شما کربوهیدرات هایی را که به راحتی قابل هضم هستند ، کاهش می دهید مانند شکر […]

رژیم غذایی کتوژنیک چیست؟ اثرات، فواید و کاهش وزن

کتوژنیک چیست ؟ کتوژنیک یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات است ( مانند رژیم آتکینز ). ایده اصلی این است که بتوانید کالری بیشتری از پروتئین و چربی ها دریافت کنید و کالری کمتری از طریق کربوهیدرات ها بدست آورید. شما کربوهیدرات هایی را که به راحتی قابل هضم هستند ، کاهش می دهید مانند شکر […]
رژیم غذایی کتوژنیک چیست؟ اثرات، فواید و کاهش وزن

Tags: