روش های تنظیم ساعت خواب

روش های تنظیم ساعت خواب
تنظیم ساعت خواب از اهمیت زیادی برخوردار است. برهم ریختن ساعت خواب می تواند باعث ایجاد اختلالات هورمونی در مبتلایان شود. دکتر سعود شیروانی متخصص و جراح اعصاب برای تنظیم ساعت بیولوژیکی بدن پیشنهاداتی ارائه داده اند که در ادامه خواهید خواند. متخصص و جراح اعصاب گفت: در بدن ما ساعتی مشخص برای استراحت وجود […]

روش های تنظیم ساعت خواب

تنظیم ساعت خواب از اهمیت زیادی برخوردار است. برهم ریختن ساعت خواب می تواند باعث ایجاد اختلالات هورمونی در مبتلایان شود. دکتر سعود شیروانی متخصص و جراح اعصاب برای تنظیم ساعت بیولوژیکی بدن پیشنهاداتی ارائه داده اند که در ادامه خواهید خواند. متخصص و جراح اعصاب گفت: در بدن ما ساعتی مشخص برای استراحت وجود […]
روش های تنظیم ساعت خواب

Tags: