روش جدید برای درمان سرطان مورد ارزیابی قرار گرفت

روش جدید برای درمان سرطان مورد ارزیابی قرار گرفت
محققان در تلاش هستند که با استفاده از خواص میوه ها و سبزیجات و برداشتن نمونه ای از زخم به روش جدیدی برای بهبود و درمان سرطان ها از جمله سرطان معده دست پیدا کنند.یک متخصص رادیوتراپی آنکلوژی در خصوص راهکارهای پیشگیری از سرطان و روش های نوین درمان توضیحاتی داد. حمیدرضا میرزایی متخصص رادیوتراپی […]

روش جدید برای درمان سرطان مورد ارزیابی قرار گرفت

محققان در تلاش هستند که با استفاده از خواص میوه ها و سبزیجات و برداشتن نمونه ای از زخم به روش جدیدی برای بهبود و درمان سرطان ها از جمله سرطان معده دست پیدا کنند.یک متخصص رادیوتراپی آنکلوژی در خصوص راهکارهای پیشگیری از سرطان و روش های نوین درمان توضیحاتی داد. حمیدرضا میرزایی متخصص رادیوتراپی […]
روش جدید برای درمان سرطان مورد ارزیابی قرار گرفت

Tags: