دکتر نظری: لمینت دندان چیست؟

دکتر نظری: لمینت دندان چیست؟
لمینت یکی از تکنیک های موثر در اصلاح طرح لبخند و داشتن دندان های درخشان و زیبا است. با استفاده از لمینت دندان هایی زیبا و خوش فرم با اصلاح فاصله دندان حاصل می شود. آشنایی با لمینت دندان لمینت دندان (هم لمینت سرامیکی و هم لمینت کامپوزیت دندان ) لایه ای است همرنگ دندان […]

دکتر نظری: لمینت دندان چیست؟

لمینت یکی از تکنیک های موثر در اصلاح طرح لبخند و داشتن دندان های درخشان و زیبا است. با استفاده از لمینت دندان هایی زیبا و خوش فرم با اصلاح فاصله دندان حاصل می شود. آشنایی با لمینت دندان لمینت دندان (هم لمینت سرامیکی و هم لمینت کامپوزیت دندان ) لایه ای است همرنگ دندان […]
دکتر نظری: لمینت دندان چیست؟

Tags: